Όροι χρήσης

O ιστότοπος μας (www.eroticportal.com) παρέχει διαφημιστικές υπηρεσίες, συμμορφούμενος στις επιταγές του ισχύοντα εθνικού νόμου και του GDPR. Η πρόσβαση και η χρήση του παρόντος ιστοτόπου από οποιονδήποτε εγγεγραμμένο ή μη χρήστη διέπεται από τους όρους χρήσης και λειτουργίας του ιστοτόπου . Κάθε χρήστης του www.eroticportal.com πριν την πρόσβαση και τη χρήση του ιστοτόπου δηλώνει ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους χρήσης και λειτουργίας του ιστοτόπου καθώς και κάθε άλλο όρο που πληροί τις προϋποθέσεις του ισχύοντα εθνικού νόμου και του GDPR. Ως εκ τούτου οι επισκέπτες υποχρεούνται να ενεργούν μέσα στα πλαίσια του εκάστοτε εθνικού νόμου και των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου. O ιστότοπος μας δηλώνει ότι απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικους (άνω των 18 ετών). O ιστότοπος δεν συνδέεται με οποιαδήποτε μορφή σχέσης και συνεπώς ουδεμία ευθύνη φέρει για τις απόψεις που εκφράζουν τα εγγεγραμμένα μέλη στο δημόσιο forum, στις κριτικές, ή μέσω προσωπικών μηνυμάτων (pm), καθώς και για το περιεχόμενο τυχόν links. O ιστότοπος μας ΔΕΝ φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και την ακρίβεια των περιεχομένων των διαφημίσεων ή/και για την ποιότητα και τις χρεώσεις των υπηρεσιών των διαφημιζόμενων. Κανένα μέρος του περιεχομένου δεν αποτελεί παρότρυνση, οδηγία, προτροπή για οποιαδήποτε πράξη. Επίσης δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημίες στις συσκευές (hardware) και στα προγράμματα (software) του χρήστη του ιστοτόπου. Η είσοδος στον ιστότοπο www.eroticportal.com, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών, που κάποιο μέλος όρισε κατά την εγγραφή του, συνιστά τεκμήριο περί της ταυτότητας του προσώπου. Επομένως, η δραστηριότητα που αναπτύσσει ο χρήστης μετά την είσοδό του και κατά την παραμονή του, δεσμεύει πλήρως τον κάτοχο των κωδικών. Οι χρήστες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια των κωδικών τους. Για τους λόγους αυτούς οι χρήστες οφείλουν να μην αποκαλύπτουν σε τρίτους τους προσωπικούς κωδικούς τους πρόσβασης και να εξέρχονται από τον λογαριασμό τους, μετά την ολοκλήρωση της περιήγησής τους, κυρίως στις περιπτώσεις που έχουν εισέλθει από υπολογιστή τρίτου ή internet cafe. Η ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους των επισκεπτών των ως άνω όρων συνιστά προϋπόθεση πρόσβασης και χρήσης του παρόντος ιστοτόπου . Η αποδοχή των όρων τεκμαίρεται εφόσον οι όροι αυτοί υπάρχουν σε εμφανές σημείο εντός του ιστοτόπου . Η εγγραφή του χρήστη ως μέλους συνιστά αυτόματη αποδοχή των όρων χρήσης και λειτουργίας του ιστοτόπου . O ιστότοπος μας, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους όρους χρήσης και λειτουργίας του παρόντος στα πλαίσια του ισχύοντα εθνικού νόμου και του GDPR. Η ανάρτηση στον παρόντα δικτυακό τόπο αρκεί για να τεθεί σε ισχύ οποιοσδήποτε όρος. Οι επισκέπτες του ιστοτόπου οφείλουν να ελέγχουν τυχόν τροποποιήσεις. O ιστότοπος μας διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει ή διακόπτει τη λειτουργία του παρόντος για λόγους συντήρησης, βελτίωσης κτλ., οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση των επισκεπτών του ιστοτόπου . Όλοι οι όροι χρήσης τεκμαίρονται ουσιώδεις. Η παραβίαση, με οποιονδήποτε τρόπο, των όρων, από τους επισκέπτες επισύρει τις κυρώσεις του ισχύοντα εθνικού νόμου και του GDPR. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων αυτών, δύναται να αποκλείσει τον χρήστη από τον ιστότοπο. Η αδιαφορία ή μη άσκηση από τον ιστότοπο μας των δικαιωμάτων του δεν συνεπάγεται την παραίτησή από αυτά. Κείμενα, εικόνες και φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοτόπο www.eroticportal.com εμπίπτουν στον ισχύοντα εθνικό νόμο και του GDPR. Οι εμπεριεχόμενοι ιστότοποι και παρόντος ιστοτόπου προστατεύονται και ως βάσεις δεδομένων. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή (downloading) και η αποθήκευση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του εκάστοτε επισκέπτη και η τυχόν αναμετάδοση αυτών σε τρίτους. Απαγορεύεται η εγγραφή και η άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή όλων των έργων της προηγούμενης παραγράφου με οποιοδήποτε μέσο και μορφή Κατά τον ισχύοντα εθνικό νόμο και τον GDPR προστατεύεται το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου , με τη ρητή επιφύλαξη επιφύλαξη παντός δικαιώματος και απαιτήσεώς μας.